Напрямки

Основні напрями занять в форматі лекцій та практичних занять (майстер-класів)

1.        Підвищення кваліфікації сімейних лікарів
2.        Менеджмент в охороні здоров’я
3.        Стоматологія у первинній медичній допомозі
4.        Сестринська справа